Α.Δ.Σ.90/2023:Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου "Κατασκευή και επισκευή καλντεριμιών στις Κ. Πηγής - Φούρκας - Βούρμπιανης - Δροσοπηγής - Διστράτου - Αετομηλίτσας" αναδόχου Ντάφλη Γεώργιου ΕΔΕ

30 Αύγουστος 2023
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf