Α.Δ.Σ.92/2023:Έγκριση ΑΠΕ  του έργου "Διευθέτηση ομβρίων υδάτων στις Κ. Μαζίου Κλειδωνιάς Μελισσόπετρας Πύργου" αναδόχου Παπανικολάου Γεώργιου ΕΔΕ

30 Αύγουστος 2023
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf