Α.Δ.Σ.99/2023:Έγκριση απόφασης Δημάρχου αρ. 121/2023: Απευθείας ανάθεση «Προμήθεια και τοποθέτηση αντλητικού συγκροτήματος στην Κ. Καβασίλων»

29 Αύγουστος 2023
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf