Πρόσκληση ειδικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

21 Δεκέμβριος 2012

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την  27-12-2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf