Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Σεπτέμβριος 2013

Γέννηση της Θεοτόκου

08 Σεπτέμβριος 2013

Στον οικισμό: Κόνιτσα

Προσκήνυμα στην Μονή Στομίου, προς τιμήν της γέννησης της Θεοτόκου.