Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Σεπτέμβριος 2013

Στα ίχνη των Αγιογράφων

01 Σεπτέμβριος 2013

Στον οικισμό:

Έκθεση των ανθιβόλων και σχεδίων  του Μουσείου Χιονιαδιτών Ζωγράφων- Αγιογράφων σε συνεργασία με την 8η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, στο Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων