Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Σεπτέμβριος 2013

Γιορτή Πέστροφας

05 Σεπτέμβριος 2013

Στον οικισμό: Κλειδωνιά

Εκδηλώσεις για τη γιορτή της πέστροφας.