Γεφύρι Ζέρμας ή Καντσιώτικο

Σήμα κατατεθέν του Κάντσικου είναι το πέτρινο γεφύρι  στο Σαραντάπορο, ένα από τα λίγα γεφύρια της Ηπείρου, που είναι θεμελιωμένο  στα μέσα του 18ου αιώνα –για την ακρίβεια το 1747- όπως δείχνει ανάγλυφη επιγραφή σε εντοιχισμένη πλάκα.

Είναι κτισμένο επάνω σε χαρακτηριστικό βράχο, από τις δυο πλευρές του οποίου ξεκινούν οι δυο μεγάλες καμάρες του προς τις απέναντι όχθες του ποταμού. Πάνω από το βράχο υπάρχει μια ακόμα μικρότερη καμάρα για να διέρχονται τα νερά του ποταμού σε περιόδους υψηλής στάθμης.  

Πρόκειται για το μοναδικό σωζόμενο πέτρινο γεφύρι στον κυρίως Σαραντάπορο.

Μονή Ζέρμας

Μονή Ζέρμας

Μονές

Απόσταση: 1,23 χλμ

Δείτε κοντινά αξιοθέατα που μπορείτε να επισκεφθείτε

Κοντινά Αξιοθέατα

Εντοπίστε το στον χάρτη

Πρόσβαση

Περισσότερα

Περισσότερες Φωτογραφίες