ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρ...

07 Σεπτέμβριος 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρ...

05 Αύγουστος 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισ...

13 Μάιος 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

27 Απρίλιος 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2/2015 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

06 Απρίλιος 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡ...

17 Οκτώβριος 2014

Γνωστοποίηση Πρόσληψης ενός/μίας ειδικού συνεργάτη/συνεργάτιδας στο Δήμο Κόν...

19 Σεπτέμβριος 2014

Πλήρωση μιας (1) θέσης εργασίας

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κόνιτσας προκηρύσσει την πλήρωση μιας(1) θέσης εργασίας, στα πλαίσια του προγράμματος «ΑΠΑΣΧ...

05 Σεπτέμβριος 2014