ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

11 Μάιος 2016

 Ανακοίνωση για την πρόσληψη  ενός ατόμου ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  διάρκειας δύο μηνών.

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf