ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

29 Μάρτιος 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 1/2024 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ/ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (πολυμηχάνημα)

8μηνης διάρκειας

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή doc
Κατεβάστε το
σε μορφή doc