ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ4/2015

28 Δεκέμβριος 2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ (1) ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ  ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 8 ΜΗΝΩΝ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ (1) ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ  ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 8 ΜΗΝΩΝ 

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf