ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2/2015

06 Απρίλιος 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2/2015 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2/2015 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf