Πλήρωση μιας (1) θέσης εργασίας

05 Σεπτέμβριος 2014

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κόνιτσας προκηρύσσει την πλήρωση μιας(1) θέσης εργασίας, στα πλαίσια του προγράμματος «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-64 ΕΤΩΝ» του Ο.Α.Ε.Δ  με την εξής ειδικότητα: ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟ  ΕΡΓΑΤΗ ( άνδρα)

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι:

-Άνεργοι, πρώην εργαζόμενοι ασφαλισμένοι  στο  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  ηλικίας 55-64 ετών (  το 55Ο  έτος και το 64Ο έτος συμπληρωμένα), των οποίων η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ,έχει κατεγγελθεί από την  15η  Ιουλίου  2010 και μετά.

-Μακροχρόνια  Άνεργοι, ηλικίας 55-64 ετών ( το 55o  έτος και το 64o έτος συμπληρωμένα) οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι πάνω  από 12 μήνες στα μητρώα των ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης και την κα.Πύρσου Κωνσταντίνα (Πάνω όροφος του Παλιού Δημαρχείου) με τηλέφωνο επικοινωνίας 2655024144.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 15 Σεπτεμβρίου 2014