Αποτελέσματα ανακοίνωσης υπ' αριθμ. σοχ 1/2012 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

09 Ιανουάριος 2013

Με την  αριθ. ΣΟΧ 1/2012 προκήρυξη του Δήμου εγκρίθηκε η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ.

Για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων αναρτώνται οι σχετικοί πίνακες που αφορούν  Α) τον πίνακα κατάταξης Β) τον πίνακας επιλογής Γ) τον πίνακας αποκλεισθέντων, που συνέταξε η αρμόδια επιτροπή που συστάθηκε με την αριθ. 387/2012 Απόφαση Δημάρχου καθώς και την απόφαση Δημάρχου 01/2013 που αφορά την πρόσληψη του προσωπικού.

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf