Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης εργασίας

27 Ιανουάριος 2014

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κόνιτσας προκηρύσσει την

πλήρωση μιας (1) θέσης εργασίας, στα πλαίσια του προγράμματος « Απασχόληση Ανέργων Ηλικίας 55-64 Ετών»

με την εξής ειδικότητα:

 

  • ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟ ΕΡΓΑΤΗ (άνδρα)

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι :

 

  • Ανεργοι, πρώην ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ηλικίας

55- 64 ετών (να έχουν συμπληρώσει το 550 έτος και το 64ο έτος της ηλικίας τους αντίστοιχα), των οποίων η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, να έχει καταγγελθεί από την 15η Ιουλίου 2010 και μετά.

 

  • Μακροχρόνια Άνεργοι, ηλικίας 55-64 ετών (να έχουν συμπληρώσει το 55Ο έτος της ηλικίας τους αντίστοιχα) οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι πάνω από 12 μήνες στα μητρώα των ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης(πάνω όροφος του Παλιού Δημαρχείου) με τηλ.επικοινωνίας 2655024144 ή με τα γραφεία του ΟΑΕΔ στα Ιωάννινα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 9 Φεβρουαρίου 2014