Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Ιούλιος 2019

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

20 Ιούλιος 2019

Στον οικισμό: Φούρκα

 ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Πρόγραμμα εκδηλώσεων 
Επετείου Μνήμης της Γυναίκας της Πίνδου, των Αξιωματικών Κ. Δαβάκη, Α. Διάκου και όλων των ηρώων του έπους του 1940 - Φούρκα 20 Ιουλίου 2019.