Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Ιούλιος 2019

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

06 Ιούλιος 2019

Στον οικισμό: Κόνιτσα

 ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ