Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Ιούλιος 2019

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

10 Ιούλιος 2019

Στον οικισμό: Κόνιτσα

 ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ 
10-12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019