Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Φεβρουάριος 2019

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

24 Φεβρουάριος 2019

Στον οικισμό: Κόνιτσα

 ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΖΥΓΟ