Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Φεβρουάριος 2019

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

15 Φεβρουάριος 2019

Στον οικισμό: Πληκάτι

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΛΗΚΑΔΙΤΙΣΣΑΣ