Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Αύγουστος 2015

Παραδοσιακό Πανηγύρι στην Κλειδωνιά

06 Αύγουστος 2015

Στον οικισμό:

Παραδοσιακό Πανηγύρι στην Κλειδωνιά