Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Αύγουστος 2015

Summerschool

13 Αύγουστος 2015

Στον οικισμό: Κόνιτσα