Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Αύγουστος 2015

Παραδοσιακό Πανηγύρι στην Κλειδωνιά

05 Αύγουστος 2015

Στον οικισμό: Κλειδωνιά

Παραδοσιακό Πανηγύρι στην Κλειδωνιά