Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Ιούλιος 2014

Εορτασμός των 150 χρόνων της εκκλησίας της Αγ. Παρασκευής

26 Ιούλιος 2014

Στον οικισμό: Παλαιοσέλλι