Νερόμυλος Μπουραζανίου

Ο νερόμυλος  του Μπουραζανίου ανήκει στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αηδονοχωρίου του Δήμου Κόνιτσας και βρίσκεται στα ΒΔ του νομού Ιωα...

Βρίσκεται στην περιοχή: Αηδονοχώρι

Νερόμυλος Μπουραζανίου

Περισσότερα »
Νεροπρίονο

Στο χωριό Άρματα Κονίτσης, διατηρείται αναστηλωμένο ένα παλιό υδροπρίονο (νεροπρίονο), μια από τις ελάχιστες παρόμοιες κατασκευ...

Βρίσκεται στην περιοχή: Άρματα

Νεροπρίονο

Περισσότερα »
Νερόμυλος Καπέτη

Νερόμυλος Βυζαντινού ή ανατολικού τύπου

Βρίσκεται στην περιοχή: Παλαιοσέλλι

Νερόμυλος Καπέτη

Περισσότερα »