Όρος Γράμμος (2.521μ)

Το τμήμα  του όρους Γράμμος  που περιέχεται στο δίκτυο Natura 2000, έχει συνολική έκταση 34.468 εκτάρια και μοιράζεται στους Νομούς Ιωαννίνων και Καστοριάς. Το 45% από αυτό ανήκει στο Ν. Ιωαννίνων και περιλαμβάνει αποκλειστικά εκτάσεις από την ευρύτερη περιοχή της Κόνιτσας (Δήμος Μαστοροχωρίων & Κοινότητα Αετομηλίτσας).

Σε γενικές γραμμές η περιοχή αυτή του δικτύου Natura 2000 περιλαμβάνει τις μεγάλες κορυφές: Γράμμος (ή Τσούκα αλ Πέτσιου) (2.521μ), Περήφανο ή Σκίρτσι (2.446μ.), Κιάφα (2.392μ.), Επάνω Αρρένα (2.192μ.), Κάτω Αρρένα (2.073)μ. κ.α., όπως επίσης τις λεκάνες απορροής των ρεμάτων Αετομηλίτσας, Κεφαλοχωρίου και μέρους εκείνης του Γοργοποτάμου, έως τη συμβολή τους με τον Σαραντάπορο.

Στα μεγαλύτερα υψόμετρα επικρατούν τα υπαλπικά λιβάδια, στα μεσαία τα εκτεταμένα δάση κωνοφόρων (μαύρης πεύκης και ελάτης) και οξυάς και χαμηλότερα  και γύρω από τους οικισμούς δρυοδάση. Η περιοχή αυτή του δικτύου Natura 2000 διατηρεί εξαίσια ενδιαιτήματα σπάνιων ειδών άγριας πανίδας, όπως του αγριόγιδου, της αρκούδας, του χρυσαετού κά.

Γεφύρι Παρασπόρι

Γεφύρι Παρασπόρι

Γεφύρια

Απόσταση: 9,68 χλμ

Δείτε κοντινά αξιοθέατα που μπορείτε να επισκεφθείτε

Κοντινά Αξιοθέατα

Εντοπίστε το στον χάρτη

Πρόσβαση

Περισσότερα

Περισσότερες Φωτογραφίες