Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε στις 25-11-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κόνιτσας, σε δ...

22 Νοέμβριος 2013

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημ...

15 Νοέμβριος 2013

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε να προσέλθετε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων τ...

15 Νοέμβριος 2013

Λειτουργία Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Δήμου Κόνιτσας

O Δήμος Κόνιτσας και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (δια της Γενικής Γραμματείας Δια  Βίου Μάθησης και του Ιδρύματ...

15 Νοέμβριος 2013

Διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού για το έργο SSMNatuRe

Ο Δήμαρχος Κόνιτσας προκηρύσσει την διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμό με σφραγισμένες  προσφορές  με κριτήριο ανάθεσης την συ...

08 Νοέμβριος 2013

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε στις 11-11-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κόνιτσας, σε δ...

07 Νοέμβριος 2013

1η συνάντηση για το Ανοικτό "Πανεπιστήμιο" Δήμου Κόνιτσας

Την Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 11.00 το πρωί στο συνεδριακό κέντρο του Δήμου Κόνιτσας, θα γίνει η 1η συνάντηση που θ...

31 Οκτώβριος 2013

Ματαίωση διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού

Ανακοίνωση ματαίωσης διεξαγωγής του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩ...

25 Οκτώβριος 2013