Ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόβ...

Ο Δήμαρχος Κόνιτσας Γαργάλας Παναγιώτης, μετά την αρίθμ. πρωτ.: 74633/15266/29-11-2013, και ΑΔΑ: ΒΛ12ΟΡ1Γ-Λ5Φ, απόφαση της...

19 Δεκέμβριος 2013

Εξαρτημένες συμπεριφορές (Ουσίες- Διαδίκτυο)

Σας ενημερώνουμε πως λόγω κωλύματος του κ. Κούτρα η ομιλία με θέμα: "Εξαρτημένες συμπεριφορές (Ουσίες- Διαδίκτυο)",θα γίνε...

13 Δεκέμβριος 2013

Διοργάνωση παζαριού με χειροποίητα χριστουγεννιάτικα στολίδια

Την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013 από τις 11.00 ως τις 14.00, ο Δήμος Κόνιτσας σε συνεργασία με την Κεντρική Δημόσια Βιβλιο...

09 Δεκέμβριος 2013

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημ...

05 Δεκέμβριος 2013

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε στις 10-12-2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κόνιτσας, σε δημ...

05 Δεκέμβριος 2013

Παράταση ως τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2013 οι αιτήσεις στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

O Δήμος Κόνιτσας και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων θέτουν σε λειτουργία το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Κόνι...

02 Δεκέμβριος 2013

Ευρωπαϊκά Προγράμματα του Δήμου Κόνιτσας

Με την με αρ. πρωτ. 24134/21-11-2013 απόφαση ένταξης της ΕΥΕ ΠΑΑ-Ανταγωνιστικότητα οι επενδυτικές πρότασεις του Δήμου Κόν...

02 Δεκέμβριος 2013

ΣΩΖΕΤΑΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΖΕΡΜΑΣ

Μετά από τις συνεχείς προσπάθειες της παρούσας Δημοτικής Αρχής, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου και την 8η ΕΒΑ, υπ...

28 Νοέμβριος 2013