Παράταση ως τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2013 οι αιτήσεις στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

O Δήμος Κόνιτσας και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων θέτουν σε λειτουργία το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Κόνι...

02 Δεκέμβριος 2013

Ευρωπαϊκά Προγράμματα του Δήμου Κόνιτσας

Με την με αρ. πρωτ. 24134/21-11-2013 απόφαση ένταξης της ΕΥΕ ΠΑΑ-Ανταγωνιστικότητα οι επενδυτικές πρότασεις του Δήμου Κόν...

02 Δεκέμβριος 2013

ΣΩΖΕΤΑΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΖΕΡΜΑΣ

Μετά από τις συνεχείς προσπάθειες της παρούσας Δημοτικής Αρχής, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου και την 8η ΕΒΑ, υπ...

28 Νοέμβριος 2013

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε στις 25-11-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κόνιτσας, σε δ...

22 Νοέμβριος 2013

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημ...

15 Νοέμβριος 2013

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε να προσέλθετε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων τ...

15 Νοέμβριος 2013

Λειτουργία Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Δήμου Κόνιτσας

O Δήμος Κόνιτσας και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (δια της Γενικής Γραμματείας Δια  Βίου Μάθησης και του Ιδρύματ...

15 Νοέμβριος 2013

Διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού για το έργο SSMNatuRe

Ο Δήμαρχος Κόνιτσας προκηρύσσει την διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμό με σφραγισμένες  προσφορές  με κριτήριο ανάθεσης την συ...

08 Νοέμβριος 2013