Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου.

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημ...

14 Μάρτιος 2014

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε στις 14-02-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κόνιτσας, σε...

12 Φεβρουάριος 2014

Σε λειτουργία το Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Κόνιτσας

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Κόνιτσας και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γε...

12 Φεβρουάριος 2014

Eπανατοποθέτηση γλυπτών στην Κόνιτσα

Ο Δήμος Κόνιτσας επανατοποθέτησε, μέσα στο 2013, τα γλυπτά, τα οποία υπήρχαν εγκαταλειμμένα σε  αποθήκες  ή σε άλλους χώρο...

12 Φεβρουάριος 2014

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

 Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δη...

11 Φεβρουάριος 2014

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

 Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δη...

11 Φεβρουάριος 2014

Ο Δήμος Κόνιτσας παρόν στη διαβούλευση για το περιβάλλον

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της διαβούλευσης για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της δορυφορικής παρακολούθ...

31 Ιανουάριος 2014

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε στις 31-01-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κόνιτσας, σε...

28 Ιανουάριος 2014