Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Δεκέμβριος 2018

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

22 Δεκέμβριος 2018

Στον οικισμό: Κόνιτσα

 ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΔΑΠ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

ΩΡΑ 11:00