Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Δεκέμβριος 2018

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

16 Δεκέμβριος 2018

Στον οικισμό: Κόνιτσα

 ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ