Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Φεβρουάριος 2015

Εγκαίνια Έκθεσης

24 Φεβρουάριος 2015

Στον οικισμό: Κόνιτσα

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στα εγκαίνια της Έκθεσης "Καλλιτεχνικής δημιουργίας Κονιτσιωτών".

Η έκθεση οργανώνεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την απελευθέρωση της Κόνιτσας. Θα διεξαχθεί τις 24 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ. στο κτίριο Δημοτικής Αστυνομίας.

Η έκθεση θα παραμένει ανοιχτή μέχρι 3 Μαρτίου 2015.

Ο Δήμαρχος Κόνιτσας
Ανδρέας Ζ. Παπασπύρου