Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Νοέμβριος 2014

Η Κόνιτσα προβάλλει και προβάλλεται

25 Νοέμβριος 2014

Στον οικισμό: Κόνιτσα

Όσοι συμπολίτες μας ασχολούνται με τη δημιουργία καλλιτεχνημάτων Ζωγραφικής,  Αγιογραφίας,  Φωτογραφίας,  Πέτρας, Ξύλου, Γυαλιού κλπ. μπορούν να προσέλθουν στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Κόνιτσας να κάνουν την αίτηση για τη συμμετοχή τους σε έκθεση των «Δημιουργών Τέχνης του Δήμου Κόνιτσας  στην Αθήνα».

Η ίδια έκθεση θα εκτεθεί και στην Κόνιτσα.
Ημερομηνίες κατάθεσης αιτήσεων 25-11-14 έως 05-12-14.

Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 2655024144 στην κα Πύρσου Κωνσταντίνα.