Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Νοέμβριος 2014

Εθελοντική αιμοδοσία

11 Νοέμβριος 2014

Στον οικισμό: Κόνιτσα

Δώστε αίμα στην εθελοντική αιμοδοσία στις 11 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Tρίτη και ώρα 9.30 π.μ. έως τις 1:30 μ.μ. σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Κόνιτσας.

Παρακαλούμε όπως συμμετέχετε στην εκδήλωση αυτή.