Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Ιούνιος 2014

ΕΥΑΘΛΟΣ ΡΑΦΤΙΓΚ

08 Ιούνιος 2014

Στον οικισμό: Κόνιτσα

(έναρξη 11.00 η ώρα από τη γέφυρα Αρίστης στο Βοϊδομάτη και 2.00 περίπου το μεσημέρι στο φράγμα που είναι 2km από το πέτρινο γεφύρι).