Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Ιούνιος 2014

ΕΥΑΘΛΟΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ

07 Ιούνιος 2014

Στον οικισμό: Κόνιτσα

(έναρξη 20.00 – 21.30 στην Κεντρική Πλατεία)