Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Μάιος 2014

Τελικά του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Εφήβων

17 Μάιος 2014

Στον οικισμό: Κόνιτσα

13.00 Μικρός τελικός

15.00 Τελικός