Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Μάιος 2014

Τελικά του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Εφήβων

16 Μάιος 2014

Στον οικισμό: Κόνιτσα

17.00 ΑΓΣ Ιωαννίνων - Ολυμπιακός ΣΦΠ

19.00 ΓΣ Πανελλήνιος - ΓΣ Ηρακλής