Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Μάρτιος 2014

Αποκριά στις Πάδες

01 Μάρτιος 2014

Στον οικισμό: Πάδες

Εκδηλώσεις από τις 1 έως τις 3 Μαρτίου