Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Μάρτιος 2014

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΓΑΜΟΣ

01 Μάρτιος 2014

Στον οικισμό: Κόνιτσα

ΣΑΒΒΑΤΟ - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΓΑΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΏΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 10:00 π.μ