Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Δεκέμβριος 2013

Ο Αϊ Βασίλης μοιράζει δώρα…

31 Δεκέμβριος 2013

Στον οικισμό: Κόνιτσα

Στην Κεντρική Πλατεία της Κόνιτσας, 31 Δεκεμβρίου 2013, στις 2.30 το μεσημέρι