Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Δεκέμβριος 2013

Ορχήστρα 8ης Μεραρχίας Ιωαννίνων

19 Δεκέμβριος 2013

Στον οικισμό: Κόνιτσα

Ορχήστρα 8ης Μεραρχίας Ιωαννίνων

Παρακολουθήστε το Χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα της ορχήστρας της 8ης μεραρχίας Ιωαννίνων στο Δημαρχείο την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου και ώρα 20:00.