Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Οκτώβριος 2013

Γιορτή τσίπουρου και μουσταλευριάς

27 Οκτώβριος 2013

Στον οικισμό: Κόνιτσα

Κόνιτσα, στο ξενοδοχείο «Πανόραμα», Μουρεχίδης Παναγιώτης, τηλ.2655023135