Άγιος Δημήτριος

Ο Άγιος Δημήτριος βρίσκεται μέσα στον οικισμό του χωριού και είναι ερειπωμένος. Είναι μικρός μονόχωρος ναός, καμαροσκέπαστος, με νάρθηκα στα δυτικά. Στο ιερό διαμορφώνονται εσωτερικά τέσσερις κόγχες μέσα στο πάχος των τοίχων, ενώ πολλά ηχητικά αγγεία είναι τοποθετημένα επίσης στους τοίχους του.

Ίχνη τοιχογραφιών διακρίνονται στην κόγχη του ιερού. Η χρονολόγηση του κτίσματος τοποθετείται, σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές, στον 11ο ή στον 13ο αιώνα.