Για τους ωφελούμενους του προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδ...

Στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τ...

20 Ιανουάριος 2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2016

13 Ιανουάριος 2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2016

13 Ιανουάριος 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 30/12/2015

29 Δεκέμβριος 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 28/12/2015

24 Δεκέμβριος 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 28-12-2015

23 Δεκέμβριος 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ 22/12/2015

18 Δεκέμβριος 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρ...

17 Δεκέμβριος 2015