Ομιλία της κ. Νιτσιάκου-Τσακνάκη Αγγελική στην Φούρκα στις 20 Ιουλιου 2013

Σήμερα είμαστε εδώ συγκεντρωμένοι για ν’ αναμοχλεύσουμε στη μνήμη μας στιγμές ηρωικές για τον τόπο μας , στιγμές που γράφτ...

08 Αύγουστος 2013

Διακήρυξη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην θέση "Μουτουκάλα", Τ.Κ Φούρκας

Εκτίθεται σε Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση της δημοτικής έκτασης στην θέση «Μουτουκάλα», που βρίσκεται στην Τ...

07 Αύγουστος 2013

Διακήρυξη εκμίσθωσης Δημοτικής έκτασης στην θέση "Λύσβος" στην Τ.Κ Καλλιθέας

Εκτίθεται σε Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση της δημοτικής έκτασης στην θέση «Λύσβος», που βρίσκεται στην Τοπικ...

07 Αύγουστος 2013

Διακήρυξη αριθ’ 12/2013 Εκμίσθωσης περισσεύματος δημοτικών βοσκησίμων εκτάσεω...

Την 19η Αυγούστου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 -11:00 πρωινή θα διενεργηθεί στο δημοτικό Κατάστημα Δήμου Κόνιτσας, (2ο...

07 Αύγουστος 2013

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε στις 30-07-2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κόνιτσας, σε δημ...

26 Ιούλιος 2013

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημ...

12 Ιούλιος 2013

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε στις 10-07-2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κόνιτσας, σε τ...

05 Ιούλιος 2013

Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Μαζ...

Σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κόνιτσας αριθμός 42/03-04-2013 ...

04 Ιούλιος 2013