Πρόσληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε στις 16-01-2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κόνιτσας, σε δη...

10 Ιανουάριος 2014

Δημοτικό Κατάστημα Αλληλεγγύης- Ανταλλακτικό Παζάρι

Την Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2014, στις 12 το μεσημέρι εγκαινιάζουμε το Δημοτικό Κατάστημα Αλληλεγγύης- Ανταλλακτικό Παζάρι,...

09 Ιανουάριος 2014

Πρόσκληση συνεδριάσης Δημοτικού Συμβουλίου

 Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δη...

27 Δεκέμβριος 2013

Χαρακτηρισμός διατηρητέου κτιριακού συγκροτήματος στην Καστάνιανη

Αιτιολογική έκθεση για την έκδοση υπουργικής απόφασης  για τον χαρακτηρισμό ως διατηρητέου, κτιριακού συγκροτήματος που βρ...

23 Δεκέμβριος 2013

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε στις 24-12-2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κόνιτσας, σε δημ...

20 Δεκέμβριος 2013

Ο Δήμος Κόνιτσας φιλοξένησε τη δεύτερη συνάντηση της Επιτροπής Εποπτείας και ...

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της δεύτερη συνάντησης της Επιτροπής Εποπτείας (Steering Committee) του Ευρωπαϊκού Έ...

20 Δεκέμβριος 2013

Ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόβ...

Ο Δήμαρχος Κόνιτσας Γαργάλας Παναγιώτης, μετά την αρίθμ. πρωτ.: 74633/15266/29-11-2013, και ΑΔΑ: ΒΛ12ΟΡ1Γ-Λ5Φ, απόφαση της...

19 Δεκέμβριος 2013

Εξαρτημένες συμπεριφορές (Ουσίες- Διαδίκτυο)

Σας ενημερώνουμε πως λόγω κωλύματος του κ. Κούτρα η ομιλία με θέμα: "Εξαρτημένες συμπεριφορές (Ουσίες- Διαδίκτυο)",θα γίνε...

13 Δεκέμβριος 2013