Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε στις 02-04-2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κόνιτσας, σε δ...

28 Μάρτιος 2014

Ευρωπαϊκά Προγράμματα του Δήμου Κόνιτσας

Ως Δημοτική Αρχή θα θέλαμε να ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας, και όχι μόνο, για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα του Δήμου Κόνι...

18 Μάρτιος 2014

Συνεδρίαση τις Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κόνιτσας

Σας προσκαλούμε στις 18-03-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κόνιτσας, σε δημ...

14 Μάρτιος 2014

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου.

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημ...

14 Μάρτιος 2014

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε στις 14-02-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κόνιτσας, σε...

12 Φεβρουάριος 2014

Σε λειτουργία το Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Κόνιτσας

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Κόνιτσας και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γε...

12 Φεβρουάριος 2014

Eπανατοποθέτηση γλυπτών στην Κόνιτσα

Ο Δήμος Κόνιτσας επανατοποθέτησε, μέσα στο 2013, τα γλυπτά, τα οποία υπήρχαν εγκαταλειμμένα σε  αποθήκες  ή σε άλλους χώρο...

12 Φεβρουάριος 2014

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

 Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δη...

11 Φεβρουάριος 2014